Tidyverse

Veri önişleme
Author

Hazel Kavili

Published

March 3, 2018

Veri bilimiyle uğraşan birçok insanın karşısında satırlar ve sütunlardan oluşan tablolar mevcut. Bu tabloları bazen API’lar, bazen Excel, csv, txt dosyaları, bazen de veri tabanları sayesinde elde ediyoruz (tabi sadece bunlarla da sınırlı değil). Bunlar kimi zaman düzenli, ama çoğu zaman düzenleme (temizlik) isteyen tablolar. Tidyverse de burada devreye giriyor: bize düzenlemeleri, görselleştirmeleri, modellemeleri kolay bir şekilde yapabilmemizi sağlayan, R’ın birçok paketini içinde bulunduran büyükçe bir paket. Hepsiyle beraber ve en önemlisi Tidyverse bize bir iş akışı (workflow) sunar. Veri bilimi ile uğraşanların sistematik bir şekilde ilerlemesine, işlemler arasında bağlantıların kolay kurulup anlaşılmasına yardımcı olur. Aşağıdaki şemada, tidyverse’ün sağladığı akışı ve kullanabileceğiniz bazı paketleri görebilirsiniz:

Yukarıda bahsedilen tabloları, R dünyasında data frame veya şu anda yaygın halde kullanılan tibble olarak adlandırıyoruz.

Satırlarda gözlemler, sütunlarda değişkenler olacak şekilde aşağıda düzenli, örnek bir data frame var:

Son yıllarda hem okuduklarımdan hem gittiğim konferanslardan hem de içinde bulunduğum R-Ladies topluluğunda veri bilimi eğitimi veren arkadaşlarımızdan edindiğim bilgiler doğrultusunda, bu işe yeni başlayanlara bu alanı sevdirmek için tidyverse yöntemleriyle yazılarıma devam edeceğim. Nedenlerine sevgili Mine Çetintaka-Rundell useR!2017’deki sunumunda çeşitli örneklerle değinmişti. Aşağıdaki örnekleri kendi çalışma alanınızda da deneyebilirsiniz, mtcars R’ın içinde hazır bir veri seti, arabaların benzin tüketimleriyle ve bazı fiziksel özellikleriyle ilgili. Bu iki örnek de aynı sonucu verecektir.

İlk önce install.packages(“tidyverse”) ile paketi yükleyelim ve library(tidyverse) ile de paketi çalışır hale getirelim:
install.packages("tidyverse")
library(tidyverse)
Ardından mtcars veri setine şöyle bir bakalım:
head(mtcars)
##          mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
## Mazda RX4     21.0  6 160 110 3.90 2.620 16.46 0 1  4  4
## Mazda RX4 Wag   21.0  6 160 110 3.90 2.875 17.02 0 1  4  4
## Datsun 710    22.8  4 108 93 3.85 2.320 18.61 1 1  4  1
## Hornet 4 Drive  21.4  6 258 110 3.08 3.215 19.44 1 0  3  1
## Hornet Sportabout 18.7  8 360 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
## Valiant      18.1  6 225 105 2.76 3.460 20.22 1 0  3  1
İlk önce base R işlemleriyle yeni bir değişken oluşturalım ve bu değişkenin ismi transmission olsun. Bunu da am değişkenindeki 1 ve 0’lara göre yapalım: 0 olursa “automatic”, 1 olursa “manual” olsun.
mtcars$transmission[mtcars$am == 0] = "automatic"
mtcars$transmission[mtcars$am == 1] = "manual"

Burada $ işareti iki şekilde kullanılmış: sizin veri setinizden bir değişken seçmenize (subset yani alt kümeleme gibi düşünebilirsiniz) ve veri setinizde bir değişken oluşturmada. Bunu ayırt etmesi kolay değil.

Aynı işlemi bir de tidyverse ile yapalım. mutate ve case_when kullanarak:
mtcars <- mtcars %>%
 mutate(
  transmission = 
   case_when(
    am == 0 ~ "automatic",
    am == 1 ~ "manual"
   )
  )
mutate dönüştürmek demek. case_when ise sizi if ve else if yapılarını uzun uzun yazmaktan kurtarır. İkinci yazım şekli adım adım daha okunabilir, kolay yazılabilir ve takip edilebilir.

dplyr’a giriş

dplyr, veri manipülasyonu işlemlerini yapabileceğiniz, birçok temel problemi çözen ve bunları aklıda kalıcı fiillerle yapan bir paket. select, filter, muatate, group_by, arrange, summarise bunlardan birkaçı. Ayrıntılı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Bu bölümde size movies veri setini çalışma alanınıza indirip, okuyup, bir değişkene atadıktan sonra işlenmeye hazır hale getirmeyi anlatacağım. movies veri setini indirebileceğiniz link burada.
filmler <- read.csv(file = "movies.csv" , header = TRUE, sep = ",") 

read.csv(), read.xlsx(), read.table() gibi fonksiyonlar verinizi çalışma alanınıza almanızı sağlar. <- operatörü, atama operatörüdür. Burada, veri setimizi okuyup, atama operatörü ile filmler isimli bir değişkene atamış olduk.

Şimdi veri setimize bir bakalım. head() fonksiyonu bize veri setimizin ilk 6 gözlemini, tail() fonksiyonu son 6 gözlemini veriyor. Ancak n argümanını değiştirerek istediğiniz kadar gözlemi getirebilirsiniz:
head(filmler, n = 5)
##    director_name duration   actor_2_name   gross  actor_1_name
## 1   James Cameron   178 Joel David Moore 760505847   CCH Pounder
## 2  Gore Verbinski   169  Orlando Bloom 309404152   Johnny Depp
## 3    Sam Mendes   148   Rory Kinnear 200074175 Christoph Waltz
## 4 Christopher Nolan   164  Christian Bale 448130642    Tom Hardy
## 5  Andrew Stanton   132 Samantha Morton 73058679  Daryl Sabara
##                 movie_title     actor_3_name language
## 1                  Avatar       Wes Studi English
## 2 Pirates of the Caribbean: At World's End    Jack Davenport English
## 3                 Spectre   Stephanie Sigman English
## 4          The Dark Knight Rises Joseph Gordon-Levitt English
## 5               John Carter     Polly Walker English
##  country  budget title_year imdb_score genres
## 1   USA 237000000    2009    7.9 Action
## 2   USA 300000000    2007    7.1 Action
## 3   UK 245000000    2015    6.8 Action
## 4   USA 250000000    2012    8.5 Action
## 5   USA 263700000    2012    6.6 Action
tail(filmler, n = 3)
##     director_name duration    actor_2_name gross actor_1_name
## 3704 Neill Dela Llana    80  Edgar Tancangco 70071 Ian Gamazon
## 3705   Edward Burns    95 Caitlin FitzGerald 4584 Kerry Bishé
## 3706     Jon Gunn    90  Brian Herzlinger 85222 John August
##       movie_title  actor_3_name language   country budget
## 3704      Cavite    Quynn Ton English Philippines  7000
## 3705     Newlyweds Daniella Pineda English     USA  9000
## 3706 My Date with Drew     Jon Gunn English     USA  1100
##   title_year imdb_score   genres
## 3704    2005    6.3  Thriller
## 3705    2011    6.4   Comedy
## 3706    2004    6.6 Documentary

str(filmler), summary(filmler) ve dim(filmler) fonksiyonlarını da çalıştırıp veri setinizi daha yakından tanıyabilirsiniz. str structure (yapı), summary özet, dim dimension (boyut) demektir.

Şimdi gelelim dplyr’ın nimetlerine.

Örneğin veri setinizdeki 13 değişkenle iş yapmak yerine, sadece bazı değişkenleri seçmek istiyorsunuz. Kullanacağınız fonksiyon: select()
filmler_ulkeler <- filmler %>% select(country, budget, imdb_score) %>% head(n=3)
filmler_ulkeler
##  country  budget imdb_score
## 1   USA 237000000    7.9
## 2   USA 300000000    7.1
## 3   UK 245000000    6.8
Seçmek istediğiniz kolonların sayı sırasını biliyorsanız sayı değerlerini yazabilir, setinizde istemediğiniz değişkeni önüne eksi (-) yazarak çıkarabilirsiniz:
filmler_ulkeler <- filmler %>% select(2:6, -4) %>% head(n=3)
filmler_ulkeler
##  duration   actor_2_name  actor_1_name
## 1   178 Joel David Moore   CCH Pounder
## 2   169  Orlando Bloom   Johnny Depp
## 3   148   Rory Kinnear Christoph Waltz
##                 movie_title
## 1                  Avatar 
## 2 Pirates of the Caribbean: At World's End 
## 3                 Spectre 

Burada yeni bir operatörle karşı karşıyayız: %>% Buna pipe operatörü deniyor, biz de zincir operatörü demeyi tercih ediyoruz. Bu operatör soldakinin çıktısını, sağdakine girdi olarak veriyor. Örneğin yukarıda filmler veri setini alıyor, country, budget, imdb_score değişkenlerini seçiyor. Ve yeni bir değişkene, filmler_ülkeler, değişkenine atama yapıyor.

Pekiyi gözlemlerin içinden bazılarını filtrelemek istiyorsanız, örneğin Christopher Nolan’ın imdb puanı 7’den büyük olan filmlerini görmek istiyorsunuz, bu durumda kullanacağınız fonksiyon: filter():
filmler_puanlar <- filmler %>% filter(imdb_score > 7, director_name == "Christopher Nolan")

filmler_puanlar
##    director_name duration  actor_2_name   gross    actor_1_name
## 1 Christopher Nolan   164 Christian Bale 448130642      Tom Hardy
## 2 Christopher Nolan   152  Heath Ledger 533316061   Christian Bale
## 3 Christopher Nolan   169 Anne Hathaway 187991439 Matthew McConaughey
## 4 Christopher Nolan   148   Tom Hardy 292568851  Leonardo DiCaprio
## 5 Christopher Nolan   128  Liam Neeson 205343774   Christian Bale
## 6 Christopher Nolan   118 Maura Tierney 67263182      Al Pacino
## 7 Christopher Nolan   130  Hugh Jackman 53082743   Christian Bale
## 8 Christopher Nolan   113 Thomas Lennon 25530884    Callum Rennie
##       movie_title     actor_3_name language country  budget
## 1 The Dark Knight Rises Joseph Gordon-Levitt English   USA 250000000
## 2    The Dark Knight    Morgan Freeman English   USA 185000000
## 3     Interstellar     Mackenzie Foy English   USA 165000000
## 4       Inception Joseph Gordon-Levitt English   USA 160000000
## 5     Batman Begins    Morgan Freeman English   USA 150000000
## 6       Insomnia     Crystal Lowe English   USA 46000000
## 7     The Prestige  Scarlett Johansson English   USA 40000000
## 8        Memento       Jorja Fox English   USA  9000000
##  title_year imdb_score  genres
## 1    2012    8.5  Action
## 2    2008    9.0  Action
## 3    2014    8.6 Adventure
## 4    2010    8.8  Action
## 5    2005    8.3  Action
## 6    2002    7.2   Drama
## 7    2006    8.5   Drama
## 8    2000    8.5  Mystery
Filter fonksiyonu ile tüm mantıksal operatörleri kullanabilirsiniz. Öğrendiğimiz iki fonksiyonu birleştirmek gerekirse:
filmler_UK <- filmler %>% select(country, title_year, imdb_score) %>% 
 filter (imdb_score >= 6 & country == "UK") 

head(filmler_UK)
##  country title_year imdb_score
## 1   UK    2015    6.8
## 2   UK    2009    7.5
## 3   UK    2008    6.7
## 4   UK    2012    7.8
## 5   UK    2016    7.8
## 6   UK    2007    7.5
Bu yazıdaki son fonksiyon da gözlemlerinizi, seçeceğiniz değişkene göre sıralamak istediğiniz zaman kullanacağınız fonksiyon: arrange()
filmler_butce <- filmler %>% select(movie_title, imdb_score, budget) %>% arrange(budget)

head(filmler_butce)
##     movie_title imdb_score budget
## 1     Tarnation     7.2  218
## 2 My Date with Drew     6.6  1100
## 3      Primer     7.0  7000
## 4      Cavite     6.3  7000
## 5     Newlyweds     6.4  9000
## 6  Pink Flamingos     6.1 10000
Eğer gözlemleri bir (ya da daha fazla) değişkene göre artan sıralamak istiyorsanız fazladan bir şey yazmanız gerekmiyor, ama azalan sıralamak istiyorsanız:
filmler_butce <- filmler %>% select(movie_title, imdb_score, budget) %>% arrange(desc(budget))

head(filmler_butce)
##                 movie_title imdb_score  budget
## 1                  Kites     6.0 600000000
## 2 The Messenger: The Story of Joan of Arc     6.4 390000000
## 3 Pirates of the Caribbean: At World's End     7.1 300000000
## 4               John Carter     6.6 263700000
## 5                 Tangled     7.8 260000000
## 6               Spider-Man 3     6.2 258000000

Bir sonraki yazıda mutate(), group_by() ve summarise() fonksiyonlarını aynı veri seti üzerinden anlatacağım.